Ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος (OER)

Welcome to the iCom Open Educational Resource! Here you can find lessons in English, Spanish, Latvian, German, Russian, and Italian that use formulaic language as a basis. All resources have been vetted and identified as high-quality, useful lessons by foreign language teachers.  

You can filter by language levels A1 (elementary) to C1 (advanced) and by 5 different formulaic language categories: idioms, multi-word verbs, collocations, and pragmatically-useful expressions. 

To find the lessons you are looking for, you use the filters, or try searching by keyword. 

Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί ή επιλέξτε μια κατηγορία και μια γλώσσα. Επειτα,

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί
Germany Flag
Category C1 - Advanced, Collocations, Language Focus, Level
Flag_of_Italy.svg
Category B1 - Intermediate, B2 - Upper Intermediate, Language Focus, Level, Useful Expressions
Germany Flag
Category B2 - Upper Intermediate, Language Focus, Level, Multi-word Verbs
Germany Flag
Category C1 - Advanced, Language Focus, Level, Multi-word Verbs
Germany Flag
Category C2 - Proficiency, Language Focus, Level, Multi-word Verbs
Latvia flag
Category A1 - Beginner, Language Focus, Level, Useful Expressions
Germany Flag
Category A2 - Elementary, Language Focus, Level, Useful Expressions
Flag_of_Italy.svg
Category B1 - Intermediate, B2 - Upper Intermediate, Collocations, Language Focus
Latvia flag
Category A2 - Elementary, Language Focus, Level, Useful Expressions
Latvia flag
Category A2 - Elementary, Language Focus, Level, Methodic material