Rezultāts

Sasniedzamais Rezultāts

Praktiski izmantojamais Mācību Materiāls tiks  izveidots 6 valodās: angļu, spāņu, latviešu, itāļu, krievu un vācu.Vispirms tas tiks izvērtēts ar eksperimentālu testēšanu un mutvārdu sesijās, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa rezultātus. 

Mobilā lietotne

Valodu apguvei piemērota lietotājam draudzīga mobilā lietotne,kas izmanto autentiskus tekstus  valodas mācīšanai ar izteicienu palīdzību. 

e-Ceļvedis

Plaša apjoma ceļvedis skolotājiem un izglītības darbiniekiem palīgs, mācot komunikāciju ar saucamo valodas formulu palīdzību.

OER

Brīvi Pieejams Mācību Materiālu Krājums (OER -Open Educational Resource) skolotājiem. Tur varēs atrast materiālus  mācību stundām un –tieši  valodas apguvei ar valodas formulu, resp. stabilu izteicienu palīdzību. 

Disclaimer:

Creative Commons Attribution 4.0 International
All materials developed by the iCom project is licensed under a Creative Common attrubution 4.0